Ιούνιος 2014

Χρήστος Γιανναράς Η χριστιανική Εκκλησία μαρτυρεί συγκεκριμένη παρέμβαση του Θεού μέσα στην Ιστορία. Ο Θεός είναι ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, η παρέμβασή του ένσαρκη, «εν πρόσωπο Ιησού Χριστού». Το πρόσωπο […]