Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Άγιοι & σκηνές από τον βίο του Αγίου.