Η ζωή, ο θάνατος κι αναμεσίς η Τέχνη… Ν. Εγγονόπουλος